Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Το αντλητικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί σε μία γεώτρηση αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα σωστής λειτουργίας της γεώτρησης. Οι αντλίες γεωτρήσεων έχουν διάφορες χρήσεις. Στην ύδρευση, τόσο των κατοικιών όσο και των βιομηχανιών, οι αντλίες ανυψώνουν και διανέμουν το νερό, ενώ στην άρδευση γεμίζουν τα δοχεία και τις δεξαμενές πίεσης. Όσο για τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητες είναι εφοδιασμένες με ειδικούς εναλλάκτες που αξιοποιούν τις σταθερές θερμοκρασίες του υπεδάφους και τις εναλλάσσουν με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι αντλίες γεώτρησης είναι σχετικά σύνθετα μηχανήματα, που πρέπει να έχουν κατασκευασθεί από στιβαρά υλικά και να έχουν μηχανισμό προηγμένης τεχνολογίας ο οποίος να εγγυάται άψογη λειτουργία και μακρό χρόνο ζωής. Το είδος της αντλίας που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε γεώτρηση εξαρτάται από το είδος της γεώτρησης και από τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Η επιλογή της κατάλληλης αντλίας απαιτεί επίσης ιδιαίτερη πείρα.

Από το 1997 η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας, εκτός από τη διενέργεια γεωτρήσεων άρχισε να δραστηριοποιείται στο χώρο της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης αντλιών με μεγάλη επιτυχία.

Σήμερα διαθέτουμε κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό που μας δίνει τη δυνατότητα να προτείνουμε λύσεις για κάθε εφαρμογή άντλησης. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας είναι στην διάθεσή σας για κάθε εργασία προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής των παρακάτω αντλητικών συστημάτων:

• Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων 4΄΄, 6΄΄ & 8΄΄
• Πιεστικά δοχεία και πιεστικά συγκροτήματα
• Αντλίες πηγαδιών
• Αντλίες λυμάτων και αντλίες αποστράγγισης
• Αντλίες επιφανείας
• Ηλεκτρικοί πίνακες - αυτοματισμοί
• Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιών με ρυθμιστή στροφών Inverter
• Φίλτρα επεξεργασίας νερού
• Αποσκληρυντές και αφαλατωτές νερού
Συντήρηση σε αντλιοστάσιο
Δοκιμαστική άντληση νερού στην Βάρη
Αντλίες νερού για γεώτρηση