Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Γεωτρύπανο μεγάλου βάθους

Οι πιο διαδεδομένοι τύποι γεωτρύπανων για τη διάνοιξη μίας γεώτρησης για ύδρευση, άρδευση ή για την αξιοποίηση της γεωθερμίας, είναι τα κρουστικά και τα περιστροφικά. Είναι στην ουσία το ίδιο μηχάνημα που μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες της κάθε γεώτρησης με την προσαρμογή διαφορετικών στελεχών. Το γεωτρύπανο μπορεί να είναι μηχανικό ή ηλεκτρικό.

Με τα κρουστικά γεωτρύπανα επιτυγχάνεται η πλήρης θραύση των πετρωμάτων, γι αυτό και σπάνια χρησιμοποιούνται για δειγματοληψίες. Αντίθετα τα περιστροφικά γεωτρύπανα, λόγω της περιστροφικής κίνησης του κοπτικού άκρου έχει τη δυνατότητα να λάβει δείγμα του πετρώματος σε μορφή κυλίνδρου.

Το είδος του γεωτρύπανου και του λοιπού γεωτρητικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η γεώτρηση, αν δηλαδή πρόκειται για άντληση νερού, για δειγματοληψία κλπ., από τη σκληρότητα των πετρωμάτων, το βάθος της γεώτρησης, την τοποθεσία, τη διάμετρό της κλπ.

Τα γεωτρύπανα διακρίνονται επίσης ανάλογα με το μέγεθός τους. Αυτό που καθορίζει την ανάγκη χρήσης γεωτρύπανων διαφορετικού μεγέθους είναι το εύρος της επιφάνειας όπου θα γίνει η γεώτρηση καθώς και αν είναι στεγασμένη ή όχι. Τα μεγάλα γεωτρύπανα για παράδειγμα χρησιμοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους, ενώ τα μεσαία και τα μικρά σε περιορισμένους, ακόμα και στεγασμένους χώρους, όπως είναι οι κήποι, οι αυλές, τα γκαράζ, τα υπόγεια. Το βάθος της γεώτρησης θα καθορίσει επίσης το μέγεθος του γεωτρύπανου που θα χρησιμοποιηθεί. Τα μεγάλα γεωτρύπανα φθάνουν σε βάθος εξακοσίων με επτακοσίων μέτρων, τα μεσαία φθάνουν σε βάθος διακοσίων πενήντα μέτρων περίπου, ενώ τα μικρά φθάνουν μέχρι τα διακόσια μέτρα. Η επιχείρησή μας διαθέτει σύγχρονα γεωτρύπανα διαφόρων μεγεθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος γεώτρησης. Το μικρό γεωτρύπανο είναι ηλεκτρικό, αθόρυβο και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας διαθέτει γεωτρύπανα κατάλληλα για κάθε είδους γεώτρηση για άντληση νερού, δειγματοληψίες ή για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας. Μεγάλα ή μικρά, με κύριο και βοηθητικό γεωτρητικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας μας δίνουν τη δυνατότητα να φέρνουμε σε πέρας έργα γεωτρήσεων κάθε βαθμού δυσκολίας.
Γεωτρύπανο μεγάλου βάθους