Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Υδρόμετρο γεώτρησης

Τα υδρόμετρα είναι ειδικές συσκευές που τοποθετούνται σε κάθε γεώτρηση και μετράνε τον όγκο του νερού που περνάει. Μετράνε, δηλαδή την κατανάλωση σε νερό που γίνεται σε μια υδρογεώτρηση. Η εταιρεία μας προμηθεύει και τοποθετεί σωστά και οικονομικά υδρόμετρα γεωτρήσεων.

Στην αγορά υπάρχουν πολύ τύποι υδρομέτρων οι οποίοι διακρίνονται από τις διαστάσεις τους, το υλικό κατασκευής, τον τρόπο που γίνεται η μέτρηση ή το είδος του νερού που μετράνε. Εμείς μπορούμε να σας προμηθεύσουμε σε χαμηλό κόστος με οποιονδήποτε τύπο υδρόμετρου γεώτρησης χρειάζεστε άμεσα. Η τελική τιμή του υδρόμετρου εξαρτάται από τα υλικά κατασκευής, τον τρόπο που γίνεται η μέτρηση, την ακρίβεια και τη χώρα προέλευσης.

Η νομοθεσία απαιτεί την τοποθέτηση υδρόμετρου σε κάθε νόμιμη γεώτρηση για να υπάρχει έλεγχος της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται και παράλληλα να προστατέψει τους καταναλωτές από την αλόγιστη χρήση του. Πολλές φορές η σπατάλη νερού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην άρδευση και την ύδρευση διαφόρων περιοχών με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων.

Η τοποθέτηση υδρόμετρου γεώτρησης είναι απαραίτητη τόσο σε νέες όσο και σε παλαιές γεωτρήσεις. Εκτός από το ότι είναι υποχρεωτικές από το κράτος είναι και ένας δείκτης για εμάς αφού μπορούμε να βλέπουμε αν υπάρχουν απώλειες νερού και διαρροές στο σύστημά μας και έχουμε άσκοπη χρήση νερού. Συστήνουμε λοιπόν την τοποθέτηση υδρόμετρου γεώτρησης ακόμα και σε αυτούς που έχουν παράνομες γεωτρήσεις.

Το υδρόμετρο έχει κόστος που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν απλά υδρόμετρα με χαμηλό κόστος και πολύπλοκα το κόστος των οποίων ανεβαίνει. Εμείς με βάση τη χρήση της υδρογεώτρησης που κάνετε στην Αττική επιλέγουμε τον σωστό τύπο ώστε να έχετε σωστές μετρήσεις χωρίς να προκύψει ποτέ πρόβλημα.

Τα υδρόμετρα διαχωρίζονται σε ξηρού και υγρού τύπου. Στα ξηρού τύπου υδρόμετρα γεώτρησης ο μηχανισμός μέτρησης δεν έρχεται σε επαφή με το νερό και βρίσκεται σε στεγανό θάλαμο. Η μέτρηση του νερού καταγράφεται μαγνητικά. Στα υδρόμετρα υγρού τύπου η καταγραφή είναι μηχανική. Στο εσωτερικό του μηχανισμού υπάρχει ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τη φτερωτή και το καταγραφικό. Η κίνηση μεταδίδεται από την φτερωτή στο καταγραφικό σύστημα.

Επιπλέον ο τρόπος μέτρησης μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι μας δίνουν τα υδρόμετρα ταχύτητας και τα υδρόμετρα μετατόπισης. Και οι δύο μέθοδοι μέτρησης έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και μόνο η εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό των γεωτρήσεων Δήμας μπορεί να επιλέξει το σωστό για τη δική σας γεώτρηση.

Στα υδρόμετρα ταχύτητας υπάρχει μια φτερωτή η οποία περιστρέφεται από το διερχόμενο νερό και η ποσότητα μέσω ενός υπολογιστικού μηχανισμού μεταφράζεται σε κυβικά μέτρα. Στα υδρόμετρα μετατόπισης το νερό που διέρχεται μπαίνει σε ένα ειδικό θάλαμο και μετακινεί ένα δίσκο ή έμβολο. Η κίνηση αυτή μεταφράζεται σε κυβικά μέτρα νερού μέσω ενός μηχανισμού.

Άλλοι τρόποι διαχωρισμού των υδρομέτρων είναι ανάλογα με το αν μετράνε ζεστό ή κρύο νερό. Ακόμα αν το νερό έρχεται από μία κατεύθυνση τότε έχουμε υδρόμετρο απλή ριπής ή αν έρχεται από πολλές κατευθύνσεις οπότε μιλάμε για υδρόμετρο πολλαπλής ριπής. Τέλος στην αγορά υπάρχουν και ηλεκτρονικοί υδρομετρητές γεώτρησης οι οποίοι λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.

Η σωστή επιλογή ενός υδρομέτρους εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης όπως το βάθος ή οι διαστάσεις των αγωγών, τη χρήση της γεώτρησης, τον όγκο του νερού που θα μετρηθεί και άλλα. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας επιλέγει για εσάς το κατάλληλο υδρόμετρο ώστε να χρησιμοποιείται σωστά τη γεώτρησή σας!

Υδρομέτρηση σε γεώτρηση νερού
Υδρόμετρο γεώτρησης
Υδρομέτρηση σε γεώτρηση νερού