Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα ο νόμος και η πολιτική για τις γεωτρήσεις εφαρμόζονταν χαλαρά ή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονταν καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσει όλη η χώρα μας με παράνομες και αυθαίρετες γεωτρήσεις. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε χιλιάδες και είχε σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα, τη μείωση δηλαδή του διαθέσιμου νερού.

Καθώς λοιπόν περνούσαν τα χρόνια οι γεωτρήσεις έπρεπε να γίνονται όλο και πιο βαθιές, να γίνεται εκβάθυνση των υπαρχόντων γεωτρήσεων αλλά και ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές το νερό ήταν υποβαθμισμένης ποιότητας. Η υποβάθμιση οφείλονταν στο ότι εισέρχονταν αλμυρό νερό από τη θάλασσα στις γεωτρήσεις δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στους αγρότες και την παραγωγή.

Όμως τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από το 2013, ο νόμος άρχισε να γίνεται πιο αυστηρός και έγινε σύσταση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας όπου καταγράφονται ηλεκτρονικά όλες οι υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με τα χαρακτηριστικά τους.

Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη για τη νομιμοποίηση και τη δήλωση όλων των παλαιών γεωτρήσεων που υπάρχουν στη χώρα μας ώστε να καταγραφούν στο μητρώο. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι να υπάρχει έλεγχος των υδάτινων πόρων της χώρας μας και να μπορέσει να υπάρξει μια συντονισμένη πολιτική για κάθε περιοχή σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.

Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας αναλαμβάνει με χαμηλό κόστος όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να νομιμοποιήσει τη γεώτρησή σας με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητο να δηλωθεί η γεώτρησή σας μιας και τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι μεγάλα.

Εκτός όμως από την επιβολή προστίμου για όποιον δεν κάνει νομιμοποίηση στη γεώτρησή του μπορεί να χάσει όποιες επιδοτήσεις μπορεί να παίρνει, δεν μπορεί να πουλήσει ή να μεταβιβάσει το αγροτεμάχιο και τέλος μπορεί να σφραγιστεί και η ίδια η γεώτρηση.

Ο κάθε ιδιοκτήτης παράνομης γεώτρησης μπορεί πλέον να νομιμοποιήσει εύκολα, υπεύθυνα και φτηνά την υδρογεώτρησή του καταφεύγοντας στις υπηρεσίας την εταιρείας Δήμας. Η άδεια γεώτρησης που εκδίδεται έχει ισχύ 10 χρόνων και μετά θα πρέπει εκ νέου να κατατεθούν τα δικαιολογητικά.

Εμείς βρισκόμαστε δίπλα σας και σας εξυπηρετούμε σε κάθε περίπτωση ανανέωσης άδειας ή νομιμοποίησης της υδρογεώτρησης σε φιλικές τιμές. Έχοντας σαν γνώμονα τις ποιοτικές υπηρεσίες, την εξυπηρέτηση και τη μακροχρόνια συνεργασία προσφέρουμε τις καλύτερες παροχές της αγοράς.