Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Βίντεο