Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Σωλήνωση είναι η φάση της διαδικασίας της γεώτρησης που ακολουθεί τη διάτρηση του εδάφους. Πρέπει να είναι εξαιρετικά επιμελημένη γιατί έχει σκοπό την ενίσχυση και συγκράτηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή και μακρόχρονη λειτουργία της.

Για την υλοποίηση της σωλήνωσης χρησιμοποιούνται σωλήνες χαλύβδινοι, ανοξείδωτοι, γαλβανισμένοι εν θερμώ, πλαστικοί PVC, φιλτροσωλήνες κλπ. Το πάχος και η διάμετρος των σωληνώσεων εξαρτάται από το βάθος της γεώτρησης, τη χρήση της (ελαφριά, μεσαία ή βαριά), το είδος των πετρωμάτων κλπ.

Είναι ευνόητο ότι η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη σωλήνωση μιας γεώτρησης θα πρέπει να είναι εξαιρετική. Η αντοχή, η ευκαμψία, η προσαρμογή μεταξύ τους είναι στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αγορά τους. Ο έλεγχος της κατασκευής των υλικών που θα τοποθετηθούν στη σωλήνωση μιας γεώτρησης με βάση την πιστοποίηση ISO είναι o ασφαλέστερος τρόπος επιλογής τους.

Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή των σωλήνων που θα απαρτίσουν τη σωλήνωση μιας γεώτρησης, όσο και για την εγκατάστασή τους. Το πλήθος των έργων που έχουμε στο ενεργητικό μας και η ο μεγάλος αριθμός των ικανοποιημένων πελατών μας αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματικότητα του έμπειρου τεχνικού προσωπικού μας και για την υπευθυνότητα με την οποία υλοποιούμε όλες τις διαδικασίες των έργων γεώτρησης, από τη διάτρηση του εδάφους και τη σωλήνωση, μέχρι την τοποθέτηση των αντλιών και την τελική λειτουργία του έργου.
Σωλήνες γεωτρήσεων
Σωλήνωση γεώτρησης