Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανόρυξης μιας γεώτρησης θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη του χώρου από ειδικούς επιστήμονες γεωλόγους για τον εντοπισμό της κατάλληλης θέσης και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας του έργου.

H εταιρεία μας, σε συνεργασία με καταξιωμένους γεωλόγους που διαθέτουν εξειδίκευση στο αντικείμενο των γεωτρήσεων, αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη σύνταξη και την επιμέλεια του φακέλου που πρέπει να υποβληθεί για την αδειοδότηση της γεώτρησης. Αναλαμβάνουμε επίσης την τεχνική μελέτη που θα εντοπίσει τον υδροφόρο ορίζοντα και θα υποδείξει το ακριβές σημείο όπου θα γίνει η διάτρηση. Χάρη σε αυτή τη μελέτη αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας ανεύρεσης νερού.

Άδειες γεωτρήσεων

Το πρώτο βήμα για τη διενέργεια μιας γεώτρησης είναι η έκδοση άδειας. Είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την υποβολή μίας σειράς δικαιολογητικών στους αρμόδιους φορείς. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

- Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής
- Γενική περιγραφή του έργου
- Ακριβής περιγραφή των γεωτεχνικών έργων που θα απαιτηθούν
- Οι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες για τα πετρώματα και τους υδάτινους πόρους της περιοχής της γεώτρησης
- Τεχνική μελέτη για το πλάτος και το μήκος των αγωγών και τις σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση με τη γεώτρηση
- Ο γεωλογικός χάρτης όπου έχει σημειωθεί η θέση του έργου
- Ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας για την εκμετάλλευση του χώρου όπου θα διανοιχθεί η γεώτρηση
- Βεβαίωση για την αναγκαιότητα της γεώτρησης από τον αρμόδιο φορέα
- Βεβαίωση από τις Δημοτικές Αρχές για την απόσταση του σημείου της γεώτρησης από το σημείο της Δημοτικής υδροληψίας
- Έγκριση για τη διενέργεια της γεώτρησης από την Πολεοδομία και από το Δασαρχείο

Μελέτες γεωτρήσεων

Για τον εντοπισμό της κατάλληλης θέσης όπου θα διανοιχθεί μια γεώτρηση απαιτείται ειδική μελέτη του χώρου από έμπειρους γεωλόγους. Με τη συγκεκριμένη μελέτη εξασφαλίζονται μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας για την ανεύρεση νερού. Αναλυτικά γίνονται: εντοπισμός του υδροφόρου ορίζοντα μέσω θερμικών λήψεων από δορυφόρους, μελέτη της πυκνότητας των υποστρωμάτων με τη βοήθεια υπέρηχων συχνοτήτων αλλά και με τη χρήση ειδικών γεωλογικών χαρτών που παρέχει το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών).
Περιβαλλοντικές μελέτες γεωτρήσεων
Άδεια γεώτρησης
Μελέτες γεωτρήσεων