Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Ο καθαρισμός της γεώτρησης είναι υψίστης σημασίας για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας κάνει τον καθαρισμό της γεώτρησης τόσο ως μέρος της ανόρυξης γεώτρησης όσο και ως τρόπο για να συντηρηθεί η λειτουργικότητά της, πάντα οικονομικά.

Μετά την ανόρυξη της γεώτρησης στην Αττική, αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας που εξυπηρετεί η εταιρεία μας, αρχίζει η διαδικασία του καθαρισμού. Ο καθαρισμός της γεώτρησης είναι απαραίτητος για να τοποθετηθεί σωστά η αντλία γεώτρησης, οι σωληνώσεις αλλά και να καθοριστεί η δυναμικότητα άντλησης νερού.

    Ο καθαρισμός της γεώτρησης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • με τη χρήση γεωτρύπανου. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και βάθυνση της γεώτρησης εκτός από την απομάκρυνση των υλικών που έχουν συσσωρευτεί στον πυθμένα.
  • με τη χρήση κομπρεσέρ. Εδώ ένα δυνατό κομπρεσέρ εκτοξεύει αέρα μέσα στη γεώτρηση ο οποίος μετακινεί και ανακατεύει τα υλικά που βρίσκονται στον πυθμένα της γεώτρησης. Αυτά απομακρύνονται με ειδικές δυνατές αντλίες αναρρόφησης.

Η επιλογή του τρόπου καθαρισμού της γεώτρησης βασίζεται στην εμπειρία των τεχνικών της εταιρείας μας οι οποίοι λαμβάνουν υπόψιν μια πληθώρα παραμέτρους. Είναι λοιπόν σημαντικό να εμπιστεύεστε απόλυτα την εταιρεία που θα κάνει τον καθαρισμό της γεώτρησής σας. Φυσικά εκτός από τον καθαρισμό της ίδιας της γεώτρησης γίνεται και καθαρισμός όλων των φίλτρων ώστε να λειτουργεί η γεώτρησή σας χωρίς προβλήματα.

Το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνει τον καθαρισμό του πυθμένα της γεώτρησης από λάσπη, πέτρες ή χαλίκια που έχουν παραμείνει εκεί. Όλα αυτά αποτελούν ένα φυσικό μέρος της ανόρυξης μιας γεώτρησης οπότε είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια να βρεθεί άμμος και πέτρες στη γεώτρησή σας, μιας και αυτά είναι κατάλοιπα που παραμένουν μετά την διάνοιξη της γεώτρησης με το γεωτρύπανο.

Αφού γίνει ο πρώτος καθαρισμός, με χαμηλό κόστος, αντλείται νερό ώστε να καθοριστούν σημαντικοί παράμετροι όπως η στάθμη άντλησης, η στάθμη ηρεμίας και το μέτρο παροχής νερού. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν σημαντικά μεγέθη αφού καθορίζουν το μέγεθος της αντλίας. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία, την οποία διαθέτουμε, για να γίνει η σωστή επιλογή της αντλίας.

Η εταιρεία μας πέραν του καθαρισμού της καινούριας γεώτρησης αναλαμβάνει και τον καθαρισμό γεωτρήσεων που είτε έχουν καιρό να χρησιμοποιηθούν είτε είναι παλιές και χρειάζονται μια συντήρηση. Πολλές φορές μια γεώτρηση μπορεί να παραμείνει σε αχρησία για μεγάλο χρονικά διάστημα. Τότε είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της για να μην προκληθούν βλάβες στην αντλία, της σωληνώσεις και άλλα μηχανικά μέρη από πέτρες ή άμμο που έχουν συσσωρευτεί.

Μία ακόμα περίπτωση στην οποία είναι απαραίτητο να γίνει καθαρισμός είναι όταν το νερό από τη γεώτρηση είναι θολό, λίγο με λάσπη ή και πέτρες και γενικότερα κακής ποιότητας. Αυτό το νερό είναι ακατάλληλο για χρήση και πρέπει άμεσα να γίνει καθαρισμός της γεώτρησης. Εκτός από τους κινδύνους που υπάρχουν για την υγεία όποιου το καταναλώσει μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στους μηχανισμούς άντλησης.

Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας είναι καταξιωμένη στο χώρο της, κάτι που αποδεικνύεται από το μεγάλο πελατολόγιό μας. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό της γεώτρησης με ταχύτητα, υπευθυνότητα και προσιτές τιμές. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας οι οποίες θα οδηγήσουν σε χρόνια συνεργασία.