Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Χαλίκωση - Φίλτρο

Η χαλίκωση είναι μέρος της διαδικασίας διάνοιξης μίας γεώτρησης. Σκοπός της είναι το φιλτράρισμα του νερού που περνάει από τον υδροφόρο ορίζοντα μέσα από τα τοιχώματα της γεώτρησης. Χαλίκωση είναι στην ουσία το γέμισμα του κενού χώρου γύρω από τη σωλήνωση. Η επιτυχία της συνίσταται στην τήρηση των κανόνων της τέχνης και είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της γεώτρησης.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για τη χαλίκωση είναι λεία και στρογγυλεμένα, χαλίκια, όχι σπασμένα, σε μέγεθος κατάλληλα διαβαθμισμένο. Πρέπει να είναι απόλυτα καθαρά από λάσπη ή από άλλα μαλακά πετρώματα, γι αυτό και πρέπει πρώτα να πλένονται στο εργοτάξιο. Η σωστή χαλίκωση αποτρέπει το σχηματισμό γεφυρών μέσα στο χαλικόφιλτρο.

Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας έχει εμπειρία 50 ετών στο αντικείμενο των γεωτρήσεων. Γνωρίζουμε καλά κάθε φάση της διαδικασίας της γεώτρησης, από τη μελέτη της μέχρι την υλοποίησή της. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας αυτής. Ξέρουμε ότι η σωστή χαλίκωση στηρίζει τη γεώτρηση και αποτελεί το μέσο που φέρνει σε σας νερό καλής ποιότητας, καθαρό από λάσπες και μαλακά πετρώματα. Τηρούμε τους κανόνες που εγγυώνται μια στιβαρή χαλίκωση, χωρίς να παρακάμπτουμε κανένα από τα βήματα που πρέπει να γίνονται για την υλοποίησή της.

Το άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό μας επιμελείται κάθε φάση της διαδικασίας της γεώτρησης, από τη διάνοιξη της οπής, τη χαλίκωση, την τοποθέτηση σωληνώσεων κλπ. με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Αυτό μας δίνει σιγουριά για την ανάληψη κάθε είδους γεώτρησης και μας έχει κατατάξει ανάμεσα στις σοβαρότερες εταιρείες στο χώρο των γεωτρήσεων.

Χαλίκωση μετά τη γεώτρηση

Χαλίκωση - Φίλτρο