Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους γίνεται μία γεώτρηση είναι δύο: η εξασφάλιση νερού για ύδρευση ή άρδευση και η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας για ψύξη και θέρμανση, μια μέθοδος πολύ οικονομική και οικολογική, χάρη στην οποία αποφεύγεται η κατανάλωση πετρελαίου.

Το βάθος και η διάμετρος της γεώτρησης ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με το υψόμετρο και τη μορφολογία του εδάφους. Για την εκτέλεση ενός έργου γεώτρησης απαιτούνται ειδικά μηχανήματα τα οποία ονομάζονται γεωτρύπανα. Η χρήση των γεωτρύπανων πρέπει να γίνεται με προσοχή, από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που κατέχει τις τεχνικές γεώτρησης και έχει μεγάλη πείρα και γνώση των κανόνων ασφαλείας. Έτσι αποφεύγονται τα ατυχήματα, η καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και η δαπάνη πολύτιμου χρόνου.

Η ανόρυξη μιας γεώτρησης, αφού φυσικά περαιωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου, ξεκινά με την διάνοιξη της οπής στο επιλεγμένο σημείο. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι σωληνώσεις και γίνεται χαλίκωση. Εάν υπάρχει ανάγκη ενισχύονται τα τοιχώματα της γεώτρησης με τσιμεντενέσεις. Τέλος τοποθετείται σύστημα γεωθερμίας ή αντλίας νερού, ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί η γεώτρηση. Εάν η χρήση της γεώτρησης αποσκοπεί στην εκμετάλλευση της γεωθερμίας τοποθετείται ένα κύκλωμα που εναλλάσσει τη θερμοκρασία του υπεδάφους με τη θερμοκρασία του κτιρίου.

Η εταιρεία γεωτρήσεων ΔΗΜΑΣ δραστηριοποιείται από το 1958 στον κλάδο των γεωτρήσεων και διαθέτει γεωτρύπανα τελευταίας τεχνολογίας καθώς και έμπειρο τεχνικό προσωπικό με μεγάλη πείρα και γνώση των κανόνων ασφαλείας. Δίκαια θεωρείται μία από τις πιο έγκυρες και αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο των γεωτρήσεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για να εκτελέσουμε τη διάνοιξη της γεώτρησης που έχετε αποφασίσει, σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.
Γεωτρήσεις νερού
Γεωτρήσεις μεγάλου βάθους
Γεωτρήσεις