Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Η διαδικασία που απαιτείται για τη διάνοιξη μίας γεώτρησης είναι σύνθετη και περιλαμβάνει επιστημονικές μελέτες και χρονοβόρες, γραφειοκρατικές ενέργειες.

Η διαδικασία για μια γεώτρηση
Γεώτρηση σε κήπο στο Καβούρι με μηχάνημα μικρών διαστάσεων.

Μελέτες που απαιτούνται για τη διάνοιξη μίας γεώτρησης:

- Γεωλογική μελέτη από ειδικούς γεωλόγους. Με αυτή ερευνώνται τα πετρώματα που θα αποτελέσουν τα τοιχώματα της γεώτρησης και οι υδάτινοι πόροι. Εντοπίζεται επίσης το σημείο διάνοιξης της γεώτρησης.
- Προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, τα υλικά κλπ. Αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες και ο προϋπολογισμός υπογράφεται το συμφωνητικό ανάθεσης του έργου της γεώτρησης.

Για την έκδοση της άδειας γεώτρησης πρέπει να κατατεθούν οι παραπάνω μελέτες καθώς και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά όπως:
- Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής
- Τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου όπου θα διανοιχθεί η γεώτρηση
- Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άλλου είδους υδροδότησης ώστε να δικαιολογείται η διάνοιξη γεώτρησης
- Βεβαίωση από το Δήμο για την απόσταση που απέχει το σημείο όπου θα γίνει η γεώτρηση από το σημείο της Δημοτικής Υδροληψίας καθώς και Βεβαιώσεις από το Δασαρχείο και την Πολεοδομία για την καταλληλότητα του έργου
- Τεχνική περιγραφή του έργου καθώς και λεπτομερής περιγραφή της διαμέτρου και των σωληνώσεων που θα συνδέονται με τη γεώτρηση
- Απόφαση έγκρισης της υλοποίησης της γεώτρησης

Εφόσον εκδοθεί η άδεια διάνοιξης γεώτρησης εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση στο σημείο όπου θα στηθούν τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός. Για περιοχές με δύσκολη πρόσβαση θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανεφοδιασμού σε νερό και καύσιμα για τις ανάγκες του γεωτρύπανου.

Η διαδικασία της γεώτρησης διαρκεί συνήθως από 1 έως 4 ημέρες και η διάρκειά της εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας του έργου. Οι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας διάνοιξης μιας γεώτρησης είναι η διάμετρος, το βάθος, τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους, δηλαδή η σκληρότητα των πετρωμάτων κ.α.

Για τη διάνοιξη της γεώτρησης χρησιμοποιούντα περιστροφικά ή κρουστικά γεωτρύπανα, ηλεκτρικά η μηχανικά, ανάλογα με το υλικό του υπεδάφους, το χώρο και το βάθος της. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε βαθμό δυσκολίας. Μετά τη διάνοιξη της γεώτρησης στεγανοποιούνται τα τοιχώματα και ενισχύονται, τοποθετούνται οι σωληνώσεις, καλύπτονται τα τοιχώματα και τοποθετούνται οι αντλίες. Εάν η γεώτρηση προορίζεται για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας εγκαθίσταται ένα κύκλωμα εναλλάκτη της γεωθερμικής ενέργειας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία διάνοιξης μιας γεώτρησης προτείνοντάς σας τις πιο κατάλληλες λύσεις και παρέχοντάς σας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η διαδικασία για μια γεώτρηση