Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Πομώνες γεωτρήσεων

Οι πομώνες ή αλλιώς αντλίες γεωτρήσεων που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας έχουν υποστεί επιτυχημένες δοκιμές τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους όσο και στο τέλος της κατασκευής τους. Όλες συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, είναι υψηλής ποιότητας ενώ η τιμή τους είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Το έμπειρο προσωπικό μας προχωράει στην εγκατάσταση της πομώνας σε νέα υδρογεώτρηση με ασφάλεια και ταχύτητα. Διαθέτουμε πομώνες για γεωτρήσεις νερού κάθε είδους καθώς και όλων των μεγεθών. Για την επιλογή της πομόνας λαμβάνουμε υπόψιν όλες τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει η κάθε γεώτρηση. Έτσι ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχει η γεώτρηση γίνεται επιλογή του υλικού κατασκευής κελύφους ή διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών.

Επιπλέον η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επισκευή της χαλασμένης πομόνας. Αρχικά γίνεται ανέλκυσή της από την υδρογεώτρηση και στη συνέχεια προχωράμε στην επισκευή της από ειδικούς τεχνικούς. Αφού σιγουρευτούμε ότι λειτουργεί και πάλι άριστα προχωράμε και στην τοποθέτησή της και όλα αυτά σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα με την πομόνα της γεώτρησής ή θέλετε πληροφορίες για τις αντλίες που χρησιμοποιούμε δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα έχοντας ως προτεραιότητα την άψογη λειτουργία της γεώτρησής σας πάντα οικονομικά.