Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων

Υποβρύχια αντλία γεώτρησης

Οι υποβρύχιες αντλίες είναι εξειδικευμένου τύπου αντλίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στις γεωτρήσεις. Είναι ερμητικά κλειστές κατασκευές, από τις οποίες δεν περνάει το νερό και στο εσωτερικό της οποία βρίσκεται το κυρίως σώμα της αντλίας. Ολόκληρος ο μηχανισμός βυθίζεται μέσα στο νερό το οποίο και θα αντλεί.

Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχουν οι αντλίες αυτού του τύπου είναι πως προλαμβάνουν την ασταθή ροή, κάτι που συνδέεται με τη μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ νερού και αντλίας. Οι υποβρύχιες αντλίες ουσιαστικά “σπρώχνουν” το νερό της γεώτρησης προς την επιφάνεια λειτουργώντας έτσι πιο ομαλά κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα η παροχή νερού να είναι σταθερή.

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας τα προβλήματα με τα οποία έρχονται συνήθως αντιμέτωπες οι αντλίες αυτού του τύπου οι εταιρεία μας έχει διαλέξει αντλίες προηγμένης τεχνολογίας και μεγάλης αξιοπιστίας. Οι αντλίες που χρησιμοποιούμε ανταπεξέρχονται άριστα στην υψηλή περιεκτικότητα άμμου, τα διαβρωτικά νερά και τις διακυμάνσεις τάσεις που παρατηρούνται σε αγροτικές και παραθεριστικές περιοχές.

Επιπλέον η μακρόχρονη ενασχόλησή μας με τις υδρογεωτρήσεις διασφαλίζει πως η εγκατάσταση γίνεται με τον πλέον σωστό και ενδεδειγμένο τρόπο καθώς λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τα οποία συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της γεώτρησης.

Ετοιμασία κατεβάσματος υποβρύχιας αντλίας