Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Άντληση νερού από γεώτρηση

Άντληση νερού

Μια γεώτρηση θεωρείται επιτυχημένη όταν η άντληση του νερού γίνεται με ομαλό και συνεχή τρόπο έχοντας την σωστή παροχή, το επιθυμητό ύψος άντλησης καθώς και την απαιτούμενη μανομετρική πίεση.

Μπορεί αυτό να ακούγεται απλό όμως στην πραγματικότητα υπεισέρχεται μια σειρά από πολύπλοκους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά όλες τις παραπάνω παραμέτρους. Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχία του αντλητικού συγκροτήματος και ως εκ τούτου και της άντλησης είναι η επιλογή της αντλίας.

Η σωστή επιλογή της αντλίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για την ομαλή άντληση νερού και την μακροχρόνια λειτουργία της γεώτρησης. Το προσωπικό της εταιρείας μας βασίζεται σε μια σειρά από καθοριστικούς παραμέτρους αλλά και την προσωπική εμπειρία για τη σωστή άντληση του νερού από τη γεώτρηση. Το είδος του νερού που αντλείται, η χρήση της γεώτρησης (άρδευση, ύδρευση, βιομηχανική ή αστική), το βάθος της γεώτρησης, η οξύτητα, η περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια, η στάθμη του νερού κ.α. είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν το είδος της αντλίας που θα επιλεγεί.

Όμως για την ομαλή λειτουργία της γεώτρησης δεν αρκεί η σωστή επιλογή, η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σωστά από το εξειδικευμένο μας συνεργείο το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανόρυξη ποιοτικών γεωτρήσεων.

Αφού γίνει η εγκατάσταση της αντλίας, πραγματοποιούμε μια δοκιμαστική γεώτρηση η οποία θα μας δείξει αν η άντληση νερού γίνεται χωρίς προβλήματα και σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε κάποιο τότε το αντιμετωπίζουμε άμεσα.

Άντληση σε γεώτρηση νερού