Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Δοκιμαστική άντληση νερού

Για να ολοκληρωθεί η ανόρυξη της γεώτρησης είναι απαραίτητο να γίνει μια δοκιμαστική άντληση ώστε να είμαστε σίγουροι πως η αντλία μας έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφού ολοκληρωθεί η σωλήνωση της γεώτρηση το έμπειρο προσωπικό μας προχωράει στη δοκιμαστική άντληση ώστε να ρυθμίσει τις τελευταίες παραμέτρους για την εύρυθμη και οικονομική λειτουργία της υδοργεώτρησης.

Οι σημαντικότερες από τις παραμέτρους που διαπιστώνουμε με τη δοκιμαστική άντληση είναι η ομαλοποίηση των γραμμών ροής και το δυναμικό της γεώτρησης. Η ομαλοποίηση των γραμμών ροής είναι πολύ σημαντική είναι μεγάλης σημασίας γιατί έτσι η ροή είναι γίνεται ομαλή και η γεώτρηση λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Με τη δοκιμαστική γεώτρηση έχουμε την απομάκρυνση από λάσπη, πέτρες, χαλίκια ή άμμο από την γεωλογική περιοχή της γεώτρησης τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την ανόρυξή της. Έτσι ανοίγουν οι πόροι στα πετρώματα και το νερό μπορεί να κινηθεί ελεύθερα προς τη γεώτρησή μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη παροχή νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα ενώ ταυτόχρονα παίρνουμε χρήσιμες πληροφορίες για την κατασκευή και τη λειτουργία της γεώτρησης.

Στόχος της δοκιμαστικής γεώτρησης είναι η παροχή επαρκούς ποσότητας νερού καλής ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μακροχρόνια άριστη λειτουργία της γεώτρησης μηδενίζοντας σχεδόν τις πιθανότητες να έχουμε αλμυρό ή υφάλμυρο νερό ενώ παράλληλα προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας.