Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωλογική μελέτη γεώτρησης

Γεωλογική μελέτη γεώτρησης

Πολλοί συχνά ακούμε τον όρο γεωλογική μελέτη γεώτρησης, όμως τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε την ανόρυξη μιας γεώτρησης αυτό που απαραίτητα γίνεται είναι μια γεωλογική μελέτη η οποία μας βοηθάει στο να εντοπίσουμε τα υπόγεια ύδατα και το σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει η γεώτρηση ώστε να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Η σύνταξη της γεωλογικής μελέτης γίνεται από γεωλόγους και μηχανικούς περιβάλλοντος και αποτελεί τεκμήριο για τη θέση ανόρυξης της γεώτρησης. Αρχικά γίνεται δειγματοληπτική γεώτρηση από την οποία το επιστημονικό προσωπικό με το οποίο συνεργαζόμαστε παίρνει σημαντικά δεδομένα για το υπέδαφος, όπως τα πετρώματα που υπάρχουν, και τον υδροφόρο ορίζοντα ολοκληρώνοντας έτσι τη γεωλογική εικόνα.

Το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και το είδος των πετρωμάτων παίζουν σημαντικό ρόλο στο γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιείθει, την αντλία και τις σωληνώσεις που θα τοποθετηθούν και άλλα. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό ο γεωλογικός χάρτης να είναι σωστός και ενημερωμένος. Παράλληλα η εταιρεία μας παίρνει σημαντικά στοιχεία μελετώντας τις γειτονικές γεωτρήσεις και με τον τρόπο αυτό μπορεί να εγγυηθεί άριστα αποτελέσματα.

Η σωστή γεωλογική μελέτη της γεώτρησης αποτελεί εγγύηση για την επιτυχημένη γεώτρηση η οποία θα έχει μακροχρόνια ομαλή λειτουργία. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με έμπειρους επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην κατάρτιση γεωλογικών χαρτών.

Γεωλογική μελέτη γεώτρησης από γεωλόγο