Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεώτρηση σε χωράφι

Μία από τις πιο συνηθισμένες χρήσεις του νερού της γεώτρησης είναι για την άρδευση χωραφιών. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει οργανωμένο αρδευτικό σύστημα το οποίο να εξυπηρετεί τις καλλιέργειες όταν αυτές χρειάζονται πότισμα η ανόρυξη γεώτρησης είναι η μόνη λύση.

Η εταιρεία μας έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο της ανόρυξης γεωτρήσεων αναλαμβάνει με οικονομικό τρόπο να ολοκληρώσει τις εργασίες στο δικό σας χωράφι ώστε να έχετε νερό όποτε το χρειάζεστε οικονομικά.

Όλες οι διαδικασίες για την ανόρυξη μιας γεώτρησης πρέπει να γίνουν νόμιμα. Έτσι αρχικά η εταιρεία μας προσκομίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία η οποία θα δώσει την έγκρισή της. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η γεωλογική μελέτη η οποία μας δείχνει αν υπάρχει και που υπάρχει νερό στο υπέδαφος του χωραφιού.

Στη συνέχεια ξεκινάνε οι διαδικασίες για την ανόρυξη της γεώτρησης. Έτσι με υπερσύγχρονα κρουστικά γεωτρύπανα τρυπάμε φτάνουμε στον υδροφόρο ορίζοντα. Στη συνέχεια γίνεται η σωλήνωση της γεώτρησης και η τοποθέτηση της αντλίας. Αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι ήμαστε έτοιμοι να σας παραδώσουμε τη γεώτρηση.

Το προσωπικό μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και μπορεί να προχωρήσει στην ανόρυξη οποιοσδήποτε γεώτρησης με επιτυχία. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε έχουν αντοχή στο χρόνο προσφέροντας μακροχρόνια λειτουργικότητα της υδρογεώτρησης σε χωράφι. Τέλος οι τιμές μας είναι εξαιρετικά χαμηλές κάτι που μας έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλείς!