Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεώτρηση σε πηγάδι

Η γεώτρηση σε πηγάδι είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη γεώτρησης που πραγματοποιεί η εταιρεία μας πάντα σε χαμηλές τιμής. Η ανόρυξή της γίνεται με κρουστικά και περιστροφικά γεωτρύπανα ενώ αν ο χώρος είναι ιδιαίτερα μικρός χρησιμοποιούμε μικρά και αθόρυβα γεωτρύπανα.

Για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για γεώτρηση σε πηγάδι η εταιρεία μας εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα οι γεωλόγοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε μελετούν τον υδροφόρο ορίζοντα ώστε η γεώτρηση σε πηγάδι να μας δώσει άφθονο και ποιοτικό νερό για πολλά χρόνια προστατεύοντας ταυτόχρονα τα αποθέματα νερού που υπάρχουν.

Με την ανόρυξη υδρογεώτρησης σε πηγάδι εξασφαλίζουμε νερό με μικρό κόστος για διάφορες χρήσεις όπως άρδευση, ύδρευση αλλά και για βιομηχανική χρήση. Με τον τρόπο αυτό κάνουμε μεγάλη οικονομία στο λογαριασμό του νερού ενώ παράλληλα γίνεται και εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Πολύ συχνά τα παλιά πηγάδια στερεύουν με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα με τη σωστή υδροδότηση. Η λύση είναι απλή και οικονομική και γίνεται με την ανόρυξη της γεώτρησης μέσα σε πηγάδι. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανόρυξη γεωτρήσεων σε πηγάδια και με τον σύγχρονο στόλο της αναλαμβάνει να σας φέρει νερό εκεί που δεν υπάρχει πάντα φθηνά!