Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Λάσπη σε γεώτρηση

Η γεώτρηση είναι φυσικό τις πρώτες μέρες της χρήσης της να βγάζει λάσπη. Αυτό γίνεται γιατί πρέπει να “καθαρίσει” από την άμμο και τα χώματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την ανόρυξή της. Στη συνέχεια γίνονται διάφορες δοκιμές, κατά τη δοκιμαστική άντληση, για να βρεθούν ο ρυθμός παροχής νερού, η στάθμη άντλησης και η στάθμη ηρεμίας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μην έχουμε λασπόνερα στο νερό που πίνουμε, ποτίζουμε ή αρδεύουμε.

Αν τώρα μια παλιά γεώτρηση παρουσιάσει λασπωμένο νερό,θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε καθαρισμό της. Ο καθαρισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συντήρησης της γεώτρησης και μεγάλης σημασίας για τη σωστή λειτουργία της. Αν αφήσουμε τη λάσπη να περνάει μέσα από την αντλία της υδρογεώτρησής μας τόσο αυτή σιγά σιγά θα χαλάσει και θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε, κάτι το οποίο έχει σίγουρα μεγαλύτερο κόστος από το να προχωρήσουμε σε καθαρισμό. Επιπλέον η ποιότητα του νερού που θα έχουμε για πόση, ύδρευση ή άρδευση θα είναι χαμηλή και μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία.