Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Μέτρηση στάθμης γεώτρησης

Η μέτρηση της στάθμης μιας υδρογεώτρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη σωστή λειτουργία της ώστε να παρέχει νερό ποιότητας με συνεχόμενη ροή και την απαραίτητη πίεση.

Η εταιρεία μας προχωράει σε μέτρηση της στάθμης του νερού που βρίσκεται σε γεώτρηση όταν εσείς αντιμετωπίζεται προβλήματα με τη γεώτρησή σας. Όμως είναι καλό να γίνεται ένας τακτικός έλεγχος ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες. Επίσης σε μέτρηση της στάθμης της γεώτρησης μπορούν να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η μέτρηση της στάθμης του νερού που υπάρχει στη γεώτρηση είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και την προστασία των αντλιών. Σε περίπτωση που η στάθμη του νερού δεν είναι επαρκής τότε μέσα στην αντλία ή τις σωληνώσεις εισέρχεται άμμος, χώμα ή χαλίκια από το υπέδαφος και να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε αυτά.

Η μέτρηση της στάθμης γίνεται με τη χρήση ενός οργάνου το οποίο ονομάζεται σταθμήμετρο και το οποίο επιτρέπει η μέτρηση να γίνει με ακρίβεια. Για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση βυθίζουμε το ηλεκτρόδιο του σταθμήμετρου μέσα στη γεώτρηση. Όταν αυτό έρθει σε επαφή με το νερό τότε εκπέμπει ήχο ενώ ταυτόχρονο υπάρχει και φωτεινή ένδειξη της μετροταινίας η οποία μας δίνει το βάθος της στάθμης του νερού.

Η παραπάνω μέθοδος έχει μεγάλη ακρίβεια ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομική. Εναλλακτικά μπορεί να βρεθεί και από την ένδειξη της υγρασίας σε βαθμονομημένη μετροταινία όταν αυτή βγει στην επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά.

Η μέτρησης της στάθμης σε γεώτρηση μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με την κλιματική αλλαγή και τη συνεχή υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα η μέτρηση της στάθμης γίνεται όλο και πιο αναγκαία ώστε να υπάρχει επαρκής κάλυψη των αναγκών που εξυπηρετεί η γεώτρηση όπως η άρδευση γεωργικών εκτάσεων, η βιομηχανική χρήση ή η οικιακή.