Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Παράνομη γεώτρηση χωρίς άδεια

Παράνομη γεώτρηση

Οι γεωτρήσεις χωρίς άδεια επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον με δύο τρόπους. Καταρχάς με την ανεξέλεγκτη κατανάλωση νερού μειώνονται τα υπόγεια ύδατα και ο υδροφόρος ορίζοντας δημιουργώντας προβλήματα στην υδροδότηση αλλά και την άρδευση ολόκληρων περιοχών τα οποία μπορεί να οδηγήσουν και σε λειψυδρία. Δεύτερον κάθε γεώτρηση αλλάζει τη γεωλογική δομή του υπεδάφους με κίνδυνο να προκαλέσει καθίζηση.

Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία έχει προχωρήσει στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά τις παράνομες γεωτρήσεις. Πλέον τα πρόστιμα είναι τσουχτερά για τους παραβάτες. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν γεώτρηση χωρίς άδεια να τη νομιμοποιήσουν. Έτσι όσοι προχωρούν στην ανόρυξη νέας γεώτρησης πρέπει να το κάνουν διαθέτοντας άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλιώς υπάρχουν ποινικές και χρηματικές κυρώσεις.

Για την ανόρυξη κάθε υδρογεώτρησης τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές ενώ πλέον κάθε νέα και παλιά γεώτρηση διαθέτει υδρόμετρο το οποίο μετράει την κατανάλωση. Σημαντικό στοιχείο για την ανόρυξη μιας υδρογεώτρησης είναι η άδεια χρήσης νερού η οποία πιστοποιεί πως η γεώτρηση είναι απαραίτητο να γίνει.

Η εταιρεία μας λαμβάνοντας υπόψιν όλο το νομικό πλαίσιο αναλαμβάνει την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων αλλά και προχωράει στη νομιμοποίηση αυτών που ήδη υπάρχουν. Η χώρα μας έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο θέλοντας με τον τρόπο αυτό να αποφύγει τις δυσάρεστες συνέπειες που έχουν οι παράνομες γεωτρήσεις για το περιβάλλον.

Οι παράνομες γεωτρήσεις μειώνουν τους υδάτινους πόρους μιας περιοχής με τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί να ελεγχθεί προκαλώντας έτσι σημαντικά προβλήματα στην άρδευση και την ύδρευση της περιοχής.

Εξοπλισμός παράνομης γεώτρησης