Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Πώς λειτουργεί η γεώτρηση

Η λέξη γεώτρηση βρίσκεται στην καθημερινότητα όλων μας, όμως πόσοι από εμάς ξέρουν ή έχουν αναρωτηθεί για τη λειτουργία της. Αυτό που ουσιαστικά κάνει μια υδρογεώτρηση είναι να παίρνει το νερό που βρίσκεται στο υπέδαφος και να το φέρνει σε εμάς. Τα υπόγεια ύδατα είναι ουσιαστικά μεγάλες δεξαμενές νερού, τα οποία προέρχονται από τις βροχοπτώσεις ή την εξάτμιση, και αποθηκεύονται στο έδαφος. Αυτό συμβαίνει μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας η οποία προϋποθέτει ένα οργανωμένο σχέδιο ανόρυξης.

Κατά την ανόρυξη της γεώτρησης είναι πολύ σημαντικός ο προσδιορισμός του ακριβούς σημείου στο οποίο βρίσκονται τα υπόγεια ύδατα. Αυτό γίνεται πραγματοποιώντας επιτόπια έρευνα αλλά και μελετώντας τους γεωλογικούς χάρτες της περιοχής. Βασικό είναι τα νερά του υδροφόρου ορίζοντα να μην μολυνθούν και αυτό το επιτυγχάνουμε ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες.

Αφού εντοπίσουμε το ακριβές σημείο που θα γίνει η γεώτρηση νερού προχωράμε στην ανόρυξή της χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γεωτρύπανα. Στη συνέχεια γίνεται η χαλίκωση της γεώτρησης κατά την οποία ουσιαστικά τοποθετείται χαλίκι στον περιδακτύλιο χώρο ανάμεσα από τη σωλήνωση και τα τοιχώματα της γεώτρησης.

Αφού σιγουρέψουμε πως η γεώτρησή μας είναι σταθερή τότε επιλέγουμε τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένη η σωλήνωσή της γεώτρησης. Επόμενο και σημαντικό βήμα είναι η επιλογή της αντλίας η οποία θα παρέχει νερό με σταθερή ροή και πίεση. Αφού γίνει και ο καθαρισμός της υδρογεώτρησης είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας δοκιμή ώστε να διαπιστώσουμε αν όλα λειτουργούν σωστά.

Η αντλία μέσω ενός μηχανισμού ανεβάζει το νερό που βρίσκεται στο υπέδαφος και το φέρνει στη βρύση του σπιτιού μας, στο αρδευτικό μας σύστημα ή οπουδήποτε αλλού είναι απαραίτητο.