Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Πρόβλημα σε γεώτρηση

Η σωστή λειτουργία της γεώτρησης αποτελεί βασικό παράγοντα για να μπορέσει ο καταναλωτής να χαρεί στο μέγιστο τα οφέλη που αυτή προσφέρει. Όμως πολύ συχνά οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την εύρυθμη λειτουργία τους τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα λίγο νερό ή κακής ποιότητας νερό.

    Τα πιο συχνά προβλήματα είναι τα παρακάτω:
  • λάσπη στη γεώτρηση
  • χαμηλή πίεση
  • νερό κακής ποιότητας
  • πρόβλημα στη λειτουργία της αντλίας
  • καθόλου νερό από τη γεώτρηση
Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται και βρίσκει άμεσα τη λύση σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η υδρογεώτρησή σας πάντα έχοντας ως γνώμονα τη γρήγορη και οικονομική αποκατάσταση της βλάβης. Το έμπειρο προσωπικό μας διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε περίπτωση βλάβης που μπορεί να έχει η υδρογεώτρησή σας.

Αυτό όμως που αποβαίνει σωτήριο για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία μιας γεώτρησης είναι η τακτική συντήρησή της. Με τον τρόπο αυτό προλαμβάνονται διάφορα προβλήματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν. Επιπλέον είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να προλάβετε ζημιές στην αντλία αλλά και σε άλλα μέρη της γεώτρησης τα οποία μπορεί να αυξήσουν σημαντικά το κόστος της αποκατάστασης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την αντλία σας και τη γεώτρησή σας εμείς βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις με μικρό κόστος ώστε η γεώτρησή σας να λειτουργήσει μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα.