Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Συντήρηση γεώτρησης

Μία από τις πιο σημαντικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιεί κάθε ιδιοκτήτης γεώτρησης στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι η συντήρησή της. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολύ χαμηλό κόστος, είναι γρήγορη και απαιτεί γνώση και εμπειρία. Η εταιρεία Δήμας έχοντας πολυετή ενασχόληση με τις γεωτρήσεις μπορεί να σας εγγυηθεί άμεση επιτυχία από τη συντήρηση της γεώτρησης.

Η συντήρηση της υδρογεώτρησης προλαμβάνει διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται συνήθως σε παλαιές γεωτρήσεις όπως λάσπη ή άμμος στο νερό, μειωμένη πίεση ή σε ακραίες περιπτώσεις καθόλου νερό. Όλα τα παραπάνω προβλήματα οφείλονται στην ελλειπή ή ανύπαρκτη συντήρηση της γεώτρησης. Είναι αλήθεια πως πολλοί δεν γνωρίζουν πως οι γεωτρήσεις είναι απαραίτητο να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να έχουν νερό κακής ποιότητας το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας αφού το νερό που παρέχουν είναι χαμηλής ποιότητας.

Επιπλέον η ίδια η γεώτρηση μπορεί να υποστεί ζημιές οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα να ξοδέψετε πολλά χρήματα χωρίς λόγο. Κατά τη μακροχρόνια λειτουργία της γεώτρησης μαζεύεται σε αυτή άμμος και λάσπη η τα οποία με την πάροδο του χρόνου εισέρχονται στην αντλία, το φίλτρο νερού και τις σωληνώσεις. Η παρουσία αυτών των στοιχείων εκεί έχει ως αποτέλεσμα την αργή φθορά τους μειώνοντας το χρόνο ζωής τους και κάνοντας απαραίτητη τη συχνή επισκευή ή αντικατάστασή τους.

Εμείς αυτό που σας προτείνουμε είναι η τακτική συντήρηση της γεώτρησης η οποία προλαμβάνει τα προβλήματα που προαναφέραμε ενώ παράλληλα προστατεύει τα επιμέρους τμήματα της γεώτρησης.