Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Βάθος γεώτρησης

Σημαντικό στοιχείο κάθε γεώτρησης είναι το βάθος στο οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί μιας και αυτό θα καθορίσει διάφορα χαρακτηριστικά της. Το βάθος της γεώτρησης εξαρτάται άμεσα από τη θέση του υδροφόρου ορίζοντα ο οποίος εντοπίζεται από τις γεωλογικές μελέτες.

Ανάλογα με το βάθος που θα έχει η γεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί και το κατάλληλο γεωτρύπανο. Έτσι για μεγάλα βάθη η εταιρεία μας διαθέτει ειδικά κρουστικά και περιστροφικά γεωτρύπανα ενώ για μικρά βάθη υπάρχουν ηλεκτρικά αθόρυβα γεωτρύπανα.

Κατά τη διάρκεια της ανόρυξης της γεώτρησης το γεωτρύπανο ξεκινάει τη διάτρηση των πετρωμάτων και ανάλογα με την γεωλογική δομή του εδάφους καθορίζεται και το βάθος στο οποίο θα φτάσει. Όταν πλέον φτάσει στον υδροφόρο ορίζοντα και γίνει η εύρεση του νερού γίνεται η σωλήνωση της γεώτρησης σε όλο το μήκος της υδρογεώτρησης.

Μόλις γίνει η στεγανοποιήση των τοιχωμάτων τοποθετείται ποταμίσιο χαλίκι το οποίο δρα ως φυσικό φίλτρο για τον καθαρισμό του νερού. Στη συνέχεια τοποθετείται η κατάλληλη αντλία ανάλογα με το βάθος της γεώτρησης αλλά και τη χρήση της ώστε να έχουμε άφθονο νερό άριστης ποιότητας.

Η εταιρεία μας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των γεωτρήσεων αναλαμβάνει την ανόρυξή τους ακόμα και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με απόλυτη επιτυχία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε όλους το αγαθό του νερού εύκολα και σε χαμηλή τιμή.