Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Ξεβούλωμα γεώτρησης

Πολύ συχνά οι παλιές γεωτρήσεις είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές βουλώνουν με αποτέλεσμα να μη βγάζουν καθόλου νερό ή πολύ λίγο. Η εταιρεία μας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της βουλωμένης γεώτρησης προχωράει σε απόφραξή της σε πολύ χαμηλή τιμή.

Κατά τη διάρκεια του ξεβουλώματος της γεώτρησης απομακρύνεται η λάσπη που έχει μαζευτεί σε αυτή και η λειτουργία της συνεχίζεται χωρίς προβλήματα. Η απόφραξη της γεώτρησης είναι μια πολύ σημαντική εργασία που σκοπό έχει τη συντήρηση της γεώτρηση μέσα από την απομάκρυνση άμμου, χώματος ή λάσπης που βρίσκονται στον πυθμένα. Τα υλικά αυτά αν παραμείνουν θα κινηθούν προς τις σωληνώσεις της γεώτρησης δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί την αποτελεσματική και οικονομική μέθοδο του φυσήματος ή air lift για το ξεβούλωμα της υδρογεώτρησης το οποίο έχει σαν σκοπό να προάγει την εύρυθμη και μακροχρόνια λειτουργία της αντλίας. Μια γεώτρηση που είναι λασπωμένη εκτός του ότι δεν βγάζει νερό μπορεί να κάψει και το μοτέρ της αντλίας του νερού δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο επιπρόσθετο κόστος.

Με το τακτικό ξεβούλωμα της γεώτρησης αυτή συντηρείται με τρόπο οικονομικό και εύκολο από το έμπειρο προσωπικό μας. Διαθέτοντας τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούμε να αποφράξουμε κάθε γεώτρηση με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευκολία.