Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Αχαρνών

Γεώτρηση στο Μενίδι

Οι Αχαρνές (Μενίδι) είναι μία από τις περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας. Αναλαμβάνουμε γεωτρήσεις άντλησης νερού, δειγματοληπτικές, αποστράγγισης νερού, γεωθερμίας, καθώς επίσης καθαρισμό και διεύρυνση ή αποκατάσταση ζημιών σε παλαιές γεωτρήσεις.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας γεώτρησης, η οποία είναι μία περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Για την έκδοση της άδειας γεώτρησης απαιτούνται διάφορα δικαιολογητικά, όπως είναι η βεβαίωση από το Δήμο Αχαρνών για την απόσταση που απέχει το σημείο Δημοτικής υδροληψίας από το χώρο όπου θα γίνει η γεώτρηση, βεβαίωση από την Πολεοδομία για την καταλληλότητα της γεώτρησης, γεωτεχνικές μελέτες Μενιδίου, περιγραφή του μήκους και της διαμέτρου των σωληνώσεων κλπ.

Το έργο της υλοποίησης μιας γεώτρησης χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις. Την διάνοιξη της οπής, την χαλίκωση της περιοχής γύρω από τη γεώτρηση, την σωλήνωση και την εγκατάσταση αντλιών νερού εάν πρόκειται για υδροδότηση ή συστήματος γεωθερμίας, εάν πρόκειται για τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας. Η εταιρεία μας φροντίζει ώστε οι φάσεις αυτές να γίνονται με ακρίβεια, έτσι ώστε οι πελάτες μας στις Αχαρνές ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του λεκανοπεδίου της Αττικής να είναι απολύτως ευχαριστημένοι και σίγουροι ότι η γεώτρησή τους θα λειτουργεί σωστά για πολλά χρόνια.

Για μία επιτυχημένη γεώτρηση απαιτούνται μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας με κυριότερο το γεωτρύπανο. Τα γεωτρύπανά μας έχουν διαφορετικά μεγέθη ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε έργα διαφόρου βαθμού δυσκολίας και να φθάνουν στο κατάλληλος βάθος. Έτσι έχουμε μεγάλα γεωτρύπανα για βάθος μέχρι 700 μέτρα, μεσαία γεωτρύπανα για βάθος μέχρι 250 μέτρα και μικρά γεωτρύπανα για βάθος μέχρι 200 μέτρα. Εάν λοιπόν κατοικείτε στις Αχαρνές και θέλετε να κάνετε γεώτρηση σε οποιοδήποτε βάθος να είστε σίγουροι ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες για να ανταποκριθούμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Αχαρνές - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στο Μενίδι
Αχαρνές - Γεώτρηση νερού