Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Άνω Λιοσίων

Γεώτρηση στα Άνω Λιόσια

Η εταιρεία Δήμας με χρόνια παρουσίας στο χώρο των γεωτρήσεων αναλαμβάνει όλες τις σχετικές παροχές στα Άνω Λιόσια. Πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και όσοι έχουν αυξημένες ανάγκες σε νερό αναζητούν μια λύση για ύδρευση σε οικονομικές τιμές εύκολα και αξιόπιστα.

Η ανόρυξη της γεώτρησης ξεκινάει με την έκδοση της άδειας για τη γεώτρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς αναλαμβάνουμε να συντάξουμε τον πλήρη φάκελο που θα κατατεθεί και ο οποίος περιλαμβάνει διάφορα δικαιολογητικά όπως τίτλους ιδιοκτησίας ή τοπογραφικό διάγραμμα και τη μελέτη για την εύρεση νερού στα Άνω Λιόσια. Αυτή γίνεται από τους γεωλόγους μας οι οποίοι γνωρίζουν τα πετρώματα της περιοχής και τη θέση του υδροφόρου ορίζοντα.

    Δραστηριοποιούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει όλες τις ανάγκες που δημιουργούνται κατά την ανόρυξη μιας γεώτρησης αλλά και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της:

  • Εγκατάσταση αντλίας σε γεώτρηση σε χαμηλή τιμή
  • Επιλογή σωλήνωσης
  • Νομιμοποίηση παλιάς γεώτρησης
  • Έρευνα για εύρεση νερού
  • Σύγχρονα κρουστικά και περιστροφικά γεωτρύπανα
  • Συντήρηση παλαιάς γεώτρησης
  • Εφαρμογές γεωθερμίας στα Άνω Λιόσια
  • Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας υδρογεώτρησης

Η επιλογή της σωστής αντλίας για τη γεώτρηση στα Άνω Λιόσια είναι μια σύνθετη διαδικασία στην οποία υπεισέρχεται ένα πλήθος παραγόντων όπως η χρήση της γεώτρησης, ο τύπος του υπεδάφους, το βάθος κ.α. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την επιλογή του σωστού τύπου σωλήνων. Η εταιρεία Δήμας χάρη στην μακρόχρονη εμπειρία της μπορεί να καθορίσει με απόλυτη επιτυχία όλες τις παραμέτρους και να λάβει υπόψιν όλα τα στοιχεία για τη σωστή επιλογή τους.

Πριν σας παραδώσουμε τη γεώτρηση έτοιμη προς χρήση, πραγματοποιούμε μια δοκιμαστική άντληση η οποία μας δείχνει πως λειτουργεί σε πραγματικούς αριθμούς και συνθήκες. Αρχικά με τη διαδικασία της χαλίκωσης απομακρύνεται η άμμος και η λάσπη που έχει συσσωρευτεί από τις εργασίες στους πόρους των πετρωμάτων και εμποδίζει το νερό να εισέλθει στον πυθμένα της υδρογεώτρησης στα Άνω Λιόσια. Στη συνέχεια γίνεται η δοκιμαστική άντληση για να δούμε αν όλα λειτουργούν κανονικά αλλά και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της αντλίας και της σωλήνωσης.

Ένας τομέας ο οποίος κερδίζει συνεχώς έδαφος είναι οι υπηρεσίες γεωθερμίας που προσφέρουμε για τα Άνω Λιόσια. Η γεωθερμία είναι μια απλή μέθοδος η οποία ουσιαστικά ανταλλάσσει τη σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους με την εξωτερική απλά με την εγκατάσταση στη γεώτρηση ενός εναλλάκτη γεωθερμίας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε οικονομικά ψύξη το καλοκαίρι και θέρμανση το χειμώνα στο χώρο μας.

Η παροχή νερού σε μικρό κόστος είναι πλέον μια βασική ανάγκη για τους κατοίκους στα Άνω Λιόσια. Η εταιρεία μας καλύπτει όλες τις περιπτώσεις γεώτρησης με επαγγελματισμό, ποιότητα και οικονομικές τιμές. Ειδικά για τα Άνω Λιόσια που είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή διαθέτουμε μικρά αθόρυβα γεωτρύπανα τα οποία δεν προκαλούν ενόχληση και είναι κατάλληλα για πιλοτές ή γκαράζ.

Άνω Λιόσια - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στα Άνω Λιόσια
Άνω Λιόσια - Γεώτρηση νερού