Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Χαϊδαρίου

Διαθέτοντας εμπειρία στις γεωτρήσεις από το 1958 αναλαμβάνουμε κάθε είδους γεώτρηση στην περιοχή του Χαϊδαρίου σε οικονομικές τιμές. Η πολυετής ενασχόλησή μας με τις γεωτρήσεις μας έχει κατατάξει στους κορυφαίους του είδους κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Εκτιμώντας την αφοσίωση που μας έχουν οι πελάτες μας και θέτοντας ως στόχο την παροχή νερού φτηνά σε όλους, έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε χαμηλές τιμές.

Γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους στο Χαΐδάρι

Μία από τις υπηρεσίες μας συνεχώς κερδίζει όλο και περισσότερους πελάτες στο Χαΐδάρι είναι η γεώτρηση σε περιορισμένους χώρους όπως υπόγεια ή πιλοτές. Τα μικρά μας γεωτρύπανα μπορούν να εργαστούν με μεγάλη ευκολία σε τέτοιους χώρους και να φτάσουν μέχρι τα 200 μέτρα. Ένα από τα χαρακτηριστικά που τα κάνει πολύ δημοφιλή σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως το Χαΐδάρι είναι το γεγονός πως είναι αθόρυβα.

Άδεια γεώτρησης στην περιοχή του Χαϊδαρίου

Για την ανόρυξη της γεώτρησης στο Χαιδάρι είναι απαραίτητη η έκδοση νόμιμης άδειας από την αρμόδια υπηρεσία. Η εταιρεία Δήμας αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα χαρτιά και δικαιολογητικά ώστε η έκδοση της άδειας να γίνει χωρίς καθυστέρηση και προβλήματα. Οι γεωλόγοι μας θα καταρτίσουν τη γεωλογική μελέτη έχοντας άριστη γνώση της γεωλογίας της περιοχής και του υδροφόρου ορίζοντα.

Επιπλέον για όσους έχουν παράνομη παλαιά γεώτρηση στο Χαΐδάρι αναλαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά για τη νομιμοποίησή της.

Συντήρηση και καθαρισμός γεώτρησης στο Χαΐδάρι

Μία από τις απαραίτητες τακτικές εργασίες που δεν πρέπει να αμελεί κανένας ιδιοκτήτης γεώτρησης είναι η συντήρησή της. Κατά τη συντήρηση της γεώτρησης στο Χαΐδάρι γίνεται καθαρισμός της από χώματα, λάσπη ή άμμο που μπορεί να μαζευτεί. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στην αντλία της γεώτρησης, τις σωληνώσει και το φίλτρο νερού. Παράλληλα υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού, αφού αυτό είναι θολό ή με λάσπη ή μειώνουν την πίεσή του.

Αντλίες γεωτρήσεων

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη σωστή λειτουργία της γεώτρησης είναι η αντλία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αντλιών στην αγορά και για το κάθε είδος γεώτρησης υπάρχει η κατάλληλη. Κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αντλίας στο Χαΐδάρι είναι το βάθος της γεώτρησης, ο τύπος της γεώτρησης και η χρήση της γεώτρησης. Οι τεχνικοί και οι μηχανικοί μας λαμβάνοντας υπόψιν όλους αυτούς τους παράγοντες σε συνδυασμό με τη μεγάλη πείρα που έχουν μπορούν να επιλέξουν για εσάς τη σωστή γεώτρηση.

Υπηρεσίες γεωθερμίας στο Χαΐδάρι

Αν θέλετε φτηνή ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε τη γεωθερμία. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς γεωθερμίας επιλέγουμε τον κατάλληλο για εσάς εναλλάκτη θερμότητας και τον εγκαθιστούμε στη γεώτρησή σας προσφέροντάς σας κλιματισμό με τον πιο φυσικό τρόπο.