Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Χολαργού

Γεώτρηση στον Χολαργό

Με 50ετή εμπειρία η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας προσφέρεις τις επαγγελματικές της υπηρεσίες στην περιοχή του Χολαργού. Έχοντας σαν βασικές αρχές την εξυπηρέτηση, τις χαμηλές τιμές και την αξιοπιστία ασχολούμαστε με μεγάλη επιτυχία με την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των αναγκών σε πισίνες, βίλες, πολυκατοικίες με οικονομικό τρόπο.

    Στην περιοχή του Χολαργού προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Ανόρυξη γεώτρησης οικονομικά
  • Εγκατάσταση εναλλάκτη γεωθερμίας
  • Αντλίες νερού
  • Σωλήνωση γεώτρησης
  • Μελέτη γεώτρησης
  • Συντήρηση και καθαρισμός γεώτρησης
  • Συγκέντρωση δικαιολογητικών και έκδοση άδειας γεώτρησης
  • Έρευνα για εύρεση νερού

Η άριστη γνώση της γεωλογίας και των πετρωμάτων του Χολαργού επιτρέπουν στους γεωλόγος μας να εργαστούν γρήγορα και με ευκολία ώστε να βρουν το κατάλληλο σημείο για την εύρεση νερού. Με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων γίνεται ο εντοπισμός του υδροφόρου ορίζοντα και στη συνέχεια αρχίζει η ανόρυξη της γεώτρησης.

Επιπλέον η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για εσάς όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανόρυξη μιας γεώτρησης στον Χολαργό. Αρχικά κάνουμε τη μελέτη της γεώτρησης και συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αφού βεβαιωθούμε πως είναι όλα σωστά τότε καταθέτουμε τον πλήρη φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία.

Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο και καταρτισμένο στον χειρισμό των τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων μας και γεωτρυπάνων μας. Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα από γεωτρύπανα που μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε γεώτρηση νερού στο Χολαργό. Μικρά και μεγάλα γεωτρύπανα κατάλληλα να δουλέψουν ακόμα και σε μικρούς και περιορισμένους χώρους αθόρυβα, βρίσκονται στη διάθεσή μας.

Για τους κατοίκους του Χολαργού που παράλληλα με την γεώτρησή τους θέλουν να εγκαταστήσουν εναλλάκτη γεωθερμίας είμαστε εδώ προσφέροντάς τους όλες τις πληροφορίες σε συνεργασία με κορυφαίους μηχανικούς του είδους. Η γεωθερμία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης και κλιματισμού του χώρου που γίνεται με χαμηλό κόστος και φυσικά.

Η επιλογή της σωστής σωλήνωσης για την γεώτρηση στο Χολαργό είναι πρωταρχικής σημασίας και διασφαλίζει τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της. Τον σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης σωλήνωσης παίζει η εμπειρία. Άλλοι παράγοντες είναι το βάθος της γεώτρησης, η χρήση της και το είδος των πετρωμάτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει επώνυμες αντλίες με εγγύηση κατασκευαστή. Η κάθε γεώτρηση στο Χολαργό χρειάζεται τον δικό της τύπο αντλίας τον οποίο επιλέγουμε εμείς παίρνοντας υπόψιν μας όλες τις παραμέτρους. Η μακρόχρονη εμπειρίας μας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντας για μια επιτυχημένη επιλογή αντλίας νερού.

Τέλος σημαντικό ρόλο στην μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα λειτουργία της γεώτρησης παίζει ο καθαρισμός και η συντήρησή της. Διαδικασίες που κανένας κάτοικος του Χολαργού δεν πρέπει να παραβλέπει. Κατά τη διάρκειά τους απομακρύνονται η άμμος και τα χαλίκια που βρίσκονται στον πυθμένα του πηγαδιού της γεώτρησης και παρεμποδίζουν τη λειτουργία της.

Η παρουσία της εταιρείας μας στον Χολαργό κάνει την ανόρυξη γεώτρησης νερού παιχνίδι. Με υπευθυνότητα, φιλικές τιμές και εμπειρία αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ανόρυξη της γεώτρησής σας στον Χολαργό.

Χολαργός - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στον Χολαργό
Χολαργός - Γεώτρηση νερού