Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Γλυφάδας

Γεώτρηση στη Γλυφάδα

Για τη διενέργεια μιας γεώτρησης απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας της οποίας οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και χρονοβόρες. Εάν επιθυμείτε να διανοίξετε γεώτρηση στη Γλυφάδα η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας αναλαμβάνει την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως είναι το τοπογραφικό διάγραμμα όπου ορίζεται η θέση της γεώτρησης, η βεβαίωση από το Δήμο για την καταλληλότητα του σημείου και της απόστασης από τις τοπικές Υδροληψίες, η τεχνική περιγραφή του έργου κλπ.

Για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης εργάζονται ειδικοί γεωλόγοι οι οποίοι εντοπίζουν τη θέση του υδροφόρου ορίζοντα εφαρμόζοντας επιστημονικές τεχνικές, όπως είναι οι θερμικές λήψεις μέσω δορυφόρων, η μελέτη των πετρωμάτων του υπεδάφους, η χρήση ειδικών γεωλογικών χαρτών. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μελέτες γεωτρήσεων σε όλη την Αττική και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, σε συνεργασία με καταξιωμένους επιστήμονες.

Η υλοποίηση της γεώτρησης γίνεται σε τρία στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται η διάνοιξη της οπής στο καθορισμένο σημείο. Απαιτείται η χρήση γεωτρύπανων, που το μέγεθός τους ποικίλλει, ανάλογα με την επιφάνεια και το βάθος της γεώτρησης. Στην περιοχή της Γλυφάδας χρησιμοποιούνται κυρίως μικρά γεωτρύπανα, καθώς οι γεωτρήσεις γίνονται σε κλειστούς χώρους, όπως είναι οι κήποι και οι αυλές, τα υπόγεια και τα γκαράζ.

Η σωλήνωση και η χαλίκωση της γεώτρησης και στη συνέχεια η τοποθέτηση αντλιών νερού ή γεωθερμίας είναι τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της γεώτρησης. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας εγγυάται για την ακριβή και αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των σταδίων μίας γεώτρησης στην Γλυφάδα αλλά και σε όλη την Αττική, γιατί διαθέτει τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη πείρα, σύγχρονο εξοπλισμό όπως είναι τα γεωτρύπανα, οι αντλίες κλπ, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Γλυφάδα - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στη Γλυφάδα
Γλυφάδα - Γεώτρηση νερού