Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Ιωαννίνων

Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας δραστηριοποιείται στα Ιωάννινα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε γεωτρήσεις κάθε βαθμού δυσκολίας, σε βάθος που κυμαίνεται από 200 μέχρι 700 μέτρα. Ο σκοπός για τον οποίο διανοίγεται μία γεώτρηση μπορεί να είναι η άντληση νερού για ύδρευση ή άρδευση, η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας, η δειγματοληψία πετρωμάτων, η διεύρυνση ή αποκατάσταση παλαιότερης γεώτρησης κλπ.

Για τη διενέργεια μίας γεώτρησης στα Ιωάννινα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, απαιτείται καταρχήν η έκδοση ειδικής άδειας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τη σύνταξη του φακέλου της άδειας της γεώτρησης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
- Γενική περιγραφή του έργου και ακριβής περιγραφή των γεωτεχνικών εργασιών που θα χρειαστούν
- Τοπογραφικό διάγραμμα του σημείου όπου θα γίνει η γεώτρηση στην περιοχή των Ιωαννίνων
- Μελέτες των πετρωμάτων και των υδάτινων πόρων της περιοχής
- Τεχνική μελέτη του μήκους και του πλάτους των σωληνώσεων και των αγωγών που θα χρησιμοποιηθούν
- Γεωλογικός χάρτης όπου παρουσιάζεται το σημείο της γεώτρησης
- Τίτλος ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη και εξουσιοδότηση, εάν αυτός εκπροσωπείται από άλλο πρόσωπο
- Βεβαίωση από τις Δημοτικές αρχές της περιοχής των Ιωαννίνων όπου θα γίνει η γεώτρηση για την απόσταση που απέχει από το σημείο της Δημοτικής Υδροληψίας
- Η απαραίτητη έγκριση από το Δασαρχείο και την Πολεοδομία

Το κύριο έργο της γεώτρησης χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: η δυσκολότερη, ίσως, είναι η διάνοιξη της οπής, για την οποία απαιτούνται ισχυρά γεωτρύπανα. Η εταιρεία μας διαθέτει γεωτρύπανα διαφόρων μεγεθών, αναλόγως του βάθους της γεώτρησης. Οι επόμενες φάσεις είναι η χαλίκωση της περιοχής γύρω από την οπή, η σωλήνωση και η εγκατάσταση αντλιών νερού ή συστήματος γεωθερμίας. Για τη διενέργεια γεώτρησης στα Ιωάννινα εμπιστευθείτε την εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας. Διαθέτουμε αξιόπιστο τεχνικό προσωπικό και τον κατάλληλο γεωτρητικό εξοπλισμό και συνεργαζόμαστε με άριστους, έμπειρους γεωλόγους. Έτσι έχουμε στο ενεργητικό μας έργα γεώτρησης διαφόρων βαθμών δυσκολίας, πράγμα που εγγυάται την απόλυτη επιτυχία και της δικής σας γεώτρησης στα Γιάννενα και σε όλο το νομό Ιωαννίνων.