Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Κρήτης

Γεώτρηση στην Κρήτη

Η διαδικασία διάνοιξης μίας γεώτρησης είναι αρκετά περίπλοκη και απαιτεί τη συνεργασία γεωλόγων με πεπειραμένους τεχνικούς που θα χειριστούν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Κρήτη, όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα γιατί συνδυάζει άριστο τεχνικό προσωπικό και σύγχρονο γεωτρητικό εξοπλισμό.

Για την υλοποίηση μίας γεώτρησης χρειάζεται ειδική άδεια για την οποία πρέπει να γίνει μία σειρά γραφειοκρατικών ενεργειών και να συγκεντρωθούν διάφορα δικαιολογητικά. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, εξουσιοδότηση, -εάν ο ιδιοκτήτης εκπροσωπείται από άλλο πρόσωπο- γεωλογικός χάρτης της περιοχής όπου σημειώνεται το σημείο της γεώτρησης, γενική περιγραφή του έργου, τεχνική περιγραφή του μήκους και της διαμέτρου των σωληνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν, βεβαίωση από το Δήμο της περιοχής της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος κ.α.) όπου θα γίνει η γεώτρηση για την απόσταση από το σημείο της Δημοτικής Υδροληψίας κλπ.

Για τη διάνοιξη μίας γεώτρησης απαιτείται επίσης γεωλογική μελέτη από ειδικούς γεωλόγους. Η μελέτη αυτή προϋποθέτει έρευνα των πετρωμάτων και των υδάτινων πόρων και εντοπισμό του σημείου στην περιοχή της Κρήτης όπου θα διανοιχθεί η γεώτρηση. Πρέπει να γίνει επίσης προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου, και υπογραφή του συμφωνητικού ανάθεσης της γεώτρησης.

Εφόσον εξασφαλισθεί η πρόσβαση στο σημείο όπου θα γίνει η γεώτρηση, ξεκινάει η υλοποίηση του κυρίως έργου. Αυτό γίνεται σε τέσσερις φάσεις, που είναι η διάνοιξη της οπής και η ενίσχυση των τοιχωμάτων με τσιμεντενέσεις, η χαλίκωση της περιοχής γύρω από την οπή για την αποφυγή κύλισης των πετρωμάτων, η σωλήνωση και τέλος η εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας ή αντλίας νερού. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεξαγωγή έργων γεώτρησης στην Κρήτη μεταφέροντας εκεί το ανθρώπινο δυναμικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, με σκοπό την γρήγορη και αποτελεσματική επίτευξη ενός σωστού και υπεύθυνου αποτελέσματος.

Κρήτη - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στην Κρήτη
Κρήτη - Γεώτρηση νερού