Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Κυκλάδων

Γεώτρηση στις Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες είναι νησιά άγονα και άνυδρα όπου το νερό αποτελεί πολύτιμο αγαθό. Ο καλύτερος και πιο οικονομικός τρόπος παροχής νερού είναι η διάνοιξη γεώτρησης. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της γεώτρησης στα νησιά των Κυκλάδων, από την σύνθετη και χρονοβόρα έκδοση άδειας και την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης μέχρι την υλοποίηση της γεώτρησης είτε αυτή προορίζεται για άντληση νερού είτε για την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας.

Για την έκδοση άδειας γεώτρησης στις Κυκλάδες απαιτούνται πολλά δικαιολογητικά, όπως είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου, βεβαίωση από το Δήμο για την απόστασή του από το σημείο της Δημοτικής Υδροληψίας και για τη μη ύπαρξη δυνατότητας παροχής νερού μέσω αυτής, τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής όπου σημειώνεται το σημείο διάτρησης του εδάφους, βεβαίωση Πολεοδομίας και Δασαρχείου, τεχνική μελέτη, παρουσίαση του μεγέθους και του αριθμού των σωληνώσεων, απόφαση έγκρισης του έργου της γεώτρησης κλπ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την κατάθεσή τους στον αρμόδιο φορέα του νησιού των Κυκλάδων όπου θα γίνει η γεώτρηση.

Η εταιρεία μας κατέχει την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη διάνοιξη γεωτρήσεων για άντληση νερού ή για τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας. Αναλαμβάνουμε γεωτρήσεις σε μεγάλες επιφάνειες ή σε περιορισμένους χώρους, όπως είναι οι κήποι, τα υπόγεια και τα γκαράζ στις Κυκλάδες. Διαθέτουμε μικρά, μεσαία και μεγάλα γεωτρύπανα και χάρη στη μεγάλη πείρα του προσωπικού μας, στο σύγχρονο γεωτρητικό εξοπλισμό μας και στους εξαίρετους γεωλόγους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε έργο γεώτρησης, κάθε βαθμού δυσκολίας. Κυκλάδες - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στις Κυκλάδες
Κυκλάδες - Γεώτρηση νερού