Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Λάρισας

Γεώτρηση στη Λάρισα

Η διάνοιξη μίας γεώτρησης γίνεται για διάφορους λόγους. Ο κυριότερος από αυτούς είναι η εξασφάλιση νερού για ύδρευση ή άρδευση σε περιοχές που δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο υδροδότησης ή όπου ο όγκος του νερού που καταναλώνεται δεν είναι επαρκής. Στη Λάρισα, όπως και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οι γεωτρήσεις άντλησης νερού είναι απαραίτητες για τις αγροτικές καλλιέργειες, για κήπους και θερμοκήπια.

Άλλοι λόγοι για τους οποίους γίνεται μία γεώτρηση είναι η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, που αποτελεί ένα οικονομικό και οικολογικό τρόπο θέρμανσης και ψύξης, η δειγματοληψία πετρωμάτων, η αποκατάσταση ζημιών σε προϋπάρχουσες γεωτρήσεις ή ο καθαρισμός και η διεύρυνσή τους. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας δραστηριοποιείται στη Λάρισα διενεργώντας γεωτρήσεις κάθε είδους.

Για την πραγματοποίηση των γεωτρήσεων η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, όπως είναι τα κρουστικά ή περιστροφικά γεωτρύπανα, που λειτουργούν μηχανικά ή ηλεκτρικά, για γεωτρήσεις που φθάνουν σε βάθος 700 μέτρων. Φέρνουμε τα γεωτρύπανά μας στη Λάρισα και αναλαμβάνουμε γεωτρήσεις σε ανοιχτούς χώρους ή ακόμα και σε περιορισμένους χώρους όπως είναι οι αυλές, οι κήποι, τα γκαράζ και τα υπόγεια, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ευέλικτα μηχανήματα.

Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό που συνεργάζεται με γεωλόγους, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε την έκδοση ειδικής άδειας για την οποία απαιτούνται κάποιες χρονοβόρες γραφειοκρατικές ενέργειες και η συγκέντρωση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως για παράδειγμα η τεχνική μελέτη και περιγραφή του έργου, βεβαίωση από τις Δημοτικές Αρχές της Λάρισας για την απόσταση του σημείου της γεώτρησης από τις Δημοτικές Υδροληψίες, βεβαίωση για την καταλληλότητα της γεώτρησης από το Δασαρχείο και την Πολεοδομία κλπ.

Αναλαμβάνουμε όλες τις φάσεις της διαδικασίας διάνοιξης μίας γεώτρησης στη Λάρισα υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Η εταιρεία μας θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα τηρήσει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται ώστε η γεώτρησή σας να λειτουργεί σωστά για πάρα πολλά χρόνια.

Λάρισα - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στη Λάρισα
Λάρισα - Γεώτρηση νερού