Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Νέας Ερυθραίας

Γεώτρηση στην Νέα Ερυθραία

Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας Δήμας εδώ και 50 χρόνια στο χώρο των γεωτρήσεων, ο σύγχρονος εξοπλισμός της και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της, την έχουν καθιερώσει στο χώρο των γεωτρήσεων. Η έδρα της βρίσκεται στην πόλη του Κορωπίου, ενώ το εύρος των δραστηριοτήτων της εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές όπως στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας. Η εταιρεία Δήμας αναλαμβάνει έργα γεώτρησης, συντήρησης και επισκευής αντλιών και εγκαταστάσεων γεωθερμίας, παρέχοντας ανά περίπτωση τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα και οι ανάγκες στο προάστιο της Νέας Ερυθραίας σε εφοδιασμό με νερό, καθώς στην περιοχή υπάρχουν αρκετές πολυτελείς οικίες και βίλλες που συντηρούν κήπους, μεγάλες αυλές αλλά και πισίνες, καθιστούν πρόσφορη λύση την υδροδότηση με το σύστημα της γεώτρησης.

Η εταιρεία μας διαθέτει αξιόπιστο και κατάλληλο εξοπλισμό που περιλαμβάνει αντλίες γεωθερμίας και αντλίες νερού, διαφόρων ειδών και μεγεθών γεωτρύπανα, όπως κρουστικά ή περιστροφικά, κοπίδια, αεροσυμπιεστές, και πολλά άλλα, τα οποία κατασκευάζονται σε εργοστάσια της Ευρώπης και διαθέτουν παράλληλα την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Ο σύγχρονος εξοπλισμός της εταιρείας Δήμας, σε συνδυασμό με το έμπειρο τεχνικό συνεργείο, και των εξειδικευμένων λύσεων που προτείνει το επιστημονικό προσωπικό και οι γεωλόγοι, δίνει τη δυνατότητα να διαθέτουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στο χώρο των πάσης φύσης γεωτρήσεων, ανάλογα με το χώρο σας αλλά και την περιοχή σας, όπως και στο προάστιο της Νέας Ερυθραίας.

Αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία της όποιας γεώτρησης είναι η έκδοση ειδικής άδειας προκειμένου να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανόρυξης των γεωτρήσεων. Η εταιρεία μας προκειμένου να μην εμπλακούν οι πελάτες της σε χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, είναι υπεύθυνη για την έκδοση των σχετικών αδειών και την αντίστοιχη διενέργεια μελετών. Οι γεωλόγοι εκπονούν την γεωλογική μελέτη του έργου που περιλαμβάνει διάφορα αντικείμενα όπως γεωλογική έρευνα των πετρωμάτων του υπεδάφους και την ύπαρξη υπόγειου νερού, μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δοκιμαστική άντληση, λαμβάνοντας υπ’ όψη σχετικές παραμέτρους. Η διεκπεραίωση της αδειοδότησης γίνεται από το προσωπικό της εταιρείας που είναι υπεύθυνο να συγκεντρώσει, να αντλήσει και να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα στον οικείο Δήμο, στην παρούσα περίπτωση στο Δήμο Νέας Ερυθραίας, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια γεώτρησης.

Η εταιρεία Δήμας δύναται να σας εγγυηθεί ότι θα σας προτείνει την βέλτιστη λύση για το χώρο σας, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη σε συνδυασμό με τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής της Νέας Ερυθραίας αλλά και οποιασδήποτε περιοχής στην Αττική και όχι μόνο. Θα διαπιστώσετε τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει σε όλα τα στάδια σχετικά με τις εργασίες γεώτρησης, από την οικονομοτεχνική μελέτη, τη διενέργεια νέας γεώτρησης, την εκβάθυνση και τη χαλίκωση, αλλά θα είμαστε παρόντες παρέχοντας τις υπηρεσίες μας και για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχουσας γεώτρησης και των αντλιών αυτής. Ειδικότερα στην κατοικημένη οικιστική περιοχή της Νέας Ερυθραίας που οι απαιτήσεις σε νερό είναι μεγάλες , λόγω της ύπαρξης κήπων και πισινών, η εταιρεία μας μπορεί να προβεί σε γεώτρηση με υπευθυνότητα σε περιορισμένους αλλά και σε εσωτερικούς χώρους, όπως υπόγεια και γκαράζ διαθέτοντας τα σχετικά μηχανήματα, παράλληλα με τις τεχνικές.

Νέα Ερυθραία - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στην Νέα Ερυθραία
Νέα Ερυθραία - Γεώτρηση νερού