Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Πεύκης

Γεώτρηση στην Πεύκη Αττικής

Η Πεύκη Αττικής ανήκει στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Είναι μια από τις πιο πράσινες και όμορφες περιοχές, της οποίας οι κάτοικοι έχουν υψηλό βιοτικό επίπεδο. Στην Πεύκη θα βρούμε μονοκατοικίες, βίλες και άλλες πολυτελείς οικίες πολλές από τις οποίες έχουν πισίνα και αυξημένες ανάγκες για νερό. Δυστυχώς όμως πολλές φορές το κόστος του νερού είναι απαγορευτικό ή το δίκτυο ύδρευσης δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες.

Εδώ έρχεται να αναλάβει δράση η εταιρεία Δήμας με πολυετή εμπειρία στον χώρο των υδρογεωτρήσεων. Οι χαμηλές τιμές μας, ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους που μας επιλέγουν οι κάτοικοι της Πεύκης για την εύρεση νερού και την ανόρυξη της γεώτρησής τους.

Η ανόρυξη της γεώτρησης στην Πεύκη Αττικής μπορεί να διαρκέσει από 1 – 4 μέρες και ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί εξαρτάται από παράγοντες όπως το βάθος της υδρογεώτρησης, η χρήση της, το είδος των πετρωμάτων στο υπέδαφος και άλλα. Εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια μιας γεώτρησης από την αρχή μέχρι το τέλος της, σε φιλικές τιμές.

    Για την Πεύκη η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες γεωτρήσεων:

  • Επιλογή κατάλληλων σωλήνων για γεώτρησεις
  • Έρευνα για την εύρεση νερού
  • Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την ανόρυξη γεώτρησης
  • Υπηρεσίες γεωθερμίας
  • Αντλίες γεωτρήσεων
  • Νομιμοποίηση παλαιάς γεώτρησης
  • Χαλίκωση γεώτρησης
  • Καθαρισμός γεώτρησης

Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανόρυξη γεώτρησης στην Πεύκη Αττικής πρώτο και απαραίτητο βήμα είναι η έκδοση άδειας. Για την έκδοση άδειας θα πρέπει να κατατεθεί ένας πλήρης φάκελος που περιέχει γεωλογική μελέτη, τοπογραφικό διάγραμμα, διάφορες βεβαιώσεις κ.α.. Μόλις εγκριθεί η άδεια εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της διάνοιξης γεώτρησης.

Με κατάλληλα γεωτρύπανα, τόσο για το είδος της γεώτρησης που θέλουμε να ανορύξουμε στην Πεύκη Αττικής όσο και για το είδος του υπεδάφους ξεκινάμε άμεσα όλες τις διαδικασίες. Διαθέτουμε ακόμα μικρά αθόρυβα γεωτρύπανα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσους θέλουν να κάνουν τη γεώτρησή τους σε κήπο, πιλοτή, γκαράζ ή υπόγειο.

Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή της σωστής αντλίας και σωλήνωσης της γεώτρησης στην Πεύκη . Για να πάρουμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε πραγματοποιούμε μια δοκιμαστική άντληση κατά τη διάρκεια της οποίας απομακρύνεται το χώμα, η άμμος και η λάσπη που έχουν συγκεντρωθεί στους πόρους των πετρωμάτων εμποδίζοντας την ελεύθερη διέλευση του νερού στη γεώτρηση. Χάρη στην εμπειρία μας μπορούμε με σιγουριά να προσδιορίσουμε το είδος των σωλήνων και της αντλίας που χρειάζεται η γεώτρησή σας για τη μακροχρόνια λειτουργία της.

Οι κάτοικοι της Πεύκης μας εμπιστεύονται πλήρως για όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γεώτρησή τους. Η άμεση και άψογη εξυπηρέτηση καθώς και οι οικονομικές τιμές μας αποτελούν το στοιχείο κλειδί της προτίμησης που μας δείχνουν. Ενημερωθείτε για όλες μας τις υπηρεσίες εύκολα και γρήγορα μόνο με ένα τηλεφώνημα.

Πεύκη - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στην Πεύκη Αττικής
Πέυκη - Γεώτρηση νερού