Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Ψυχικού

Γεώτρηση στο Ψυχικό

Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας Δήμας που δραστηριοποιείται εδώ και 50 χρόνια στις γεωτρήσεις την καθιστά ικανή να αναλαμβάνει ποικίλες περιπτώσεις γεωτρήσεων. Η πόλη του Κορωπίου αποτελεί την έδρα της επιχείρησης χωρίς αυτό να περιορίζει το εύρος των δραστηριοτήτων της και σε άλλες περιοχές όπως στην περιοχή του Ψυχικού και του Παλαιού Ψυχικού. Η εταιρεία Δήμας με τη συνδρομή του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και του καταρτισμένου προσωπικού της αναλαμβάνει έργα γεώτρησης, συντήρησης και επισκευής αντλιών και εγκαταστάσεων γεωθερμίας, παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες και οι ανάγκες στην περιοχή του Ψυχικού και του Παλαιού Ψυχικού σε εφοδιασμό με νερό για τις πισίνες και τους κήπους που συντηρούνται στις πολυτελείς οικίες και βίλες της περιοχής, καθιστούν την υδροδότηση μέσω γεώτρησης μια πρόσφορη λύση.

Η εταιρεία Δήμας διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό που περιλαμβάνει διαφόρων ειδών και μεγεθών γεωτρύπανα, όπως κρουστικά ή περιστροφικά, αεροσυμπιεστές, κοπίδια, αντλίες γεωθερμίας και αντλίες νερού και πολλά άλλα, όλα κατασκευασμένα από αξιόπιστα και με μεγάλη τεχνογνωσία εργοστάσια της Ευρώπης. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο, και των λύσεων που προτείνει το επιστημονικό προσωπικό παρέχει στην εταιρεία μας το συγκριτικό πλεονέκτημα στο χώρο των πάσης φύσης γεωτρήσεων, που μπορεί να απαιτηθούν στην περιοχή του Ψυχικού.

Ένα σημαντικό σκέλος κατά τη διαδικασία της όποιας γεώτρησης είναι η απαιτούμενη άδεια προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες διάνοιξης των γεωτρήσεων. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μην εμπλακούν οι πελάτες μας σε γραφειοκρατικές διαδικασίες με τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την έκδοση των σχετικών αδειών και την αντίστοιχη διενέργεια μελετών. Οι γεωλόγοι αναλαμβάνουν την γεωλογική μελέτη του έργου που περιλαμβάνει διάφορα αντικείμενα όπως γεωλογική έρευνα που αφορά στα πετρώματα του υπεδάφους και την ύπαρξη υπόγειου νερού, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλες παραμέτρους. Οι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση της αδειοδότησης συγκεντρώνουν τα σχετικά έγγραφα και τα καταθέτουν στον οικείο Δήμο, στην παρούσα περίπτωση στο Δήμου Ψυχικού προκείμενου να εκδοθεί η άδεια γεώτρησης.

Η εταιρεία Δήμας σας εγγυάται ότι θα σας προτείνει την προσφορότερη λύση για το χώρο σας και θα επιδείξει επαγγελματισμό σε όλα τα στάδια, ξεκινώντας από την οικονομοτεχνική μελέτη, τη δοκιμαστική άντληση, τη διενέργεια νέας γεώτρησης αλλά και τη συντήρηση υπάρχουσας και των αντλιών αυτής. Ειδικότερα στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού που υπάρχουν οικίες με αυλές αλλά και πισίνες με υπαρκτή την ανάγκη για οικονομική υδροδότηση, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή η εταιρεία μας μπορεί να προβεί σε γεώτρηση με υπευθυνότητα σε περιορισμένους χώρους διαθέτοντας τα σχετικά μηχανήματα, εργαλεία αλλά και τεχνικές.

Παλαιό Ψυχικό - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στο Ψυχικό
Παλαιό Ψυχικό - Γεώτρηση νερού