Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Γεωτρήσεις Θηβών

Γεώτρηση στη Θήβα

Η αγροτική περιοχή της Θήβας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε άρδευση και ύδρευση. Αγροτικές εκτάσεις και κατοικίες έχουν μεγάλες ανάγκες σε νερό οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον δίκτυο. Έτσι πολλοί είναι αυτοί που στρέφονται στην εταιρεία μας για την ανόρυξη γεώτρησης.

Η διάνοιξη της γεώτρησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εύρεση του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή για την οποία ενδιαφερόμαστε. Οι καταξιωμένοι γεωλόγοι μας πραγματοποιούν έρευνα στην περιοχή και έχοντας άριστη γνώση της γεωλογίας της Θήβας μπορούν να μας υποδείξουν με απόλυτη ακρίβεια το σωστό σημείο για να γίνει η γεώτρηση. Τη μελέτη καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα καταθέτουμε στην αρμόδια υπηρεσία για να εγκριθεί η νόμιμη άδεια για να ξεκινήσουμε τις εργασίες.

Η ανόρυξη της υδρογεώτρησης στη Θήβα διαρκεί 1 – 4 μέρες ανάλογα με το είδος της γεώτρησης, το βάθος της, την ευκολία στη τροφοδοσία σε καύσιμα και νερό και άλλα. Η διάνοιξη της γεώτρησης γίνεται με υπερσύγχρονα γεωτρύπανα, σε χαμηλές τιμές. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από υψηλής τεχνολογίας γεωτρύπανα τα οποία μπορούν να σπάσουν κάθε είδος πετρώματος και να φτάσουν σε μεγάλα βάθη αν αυτό είναι απαραίτητο. Παράλληλα έχουμε και μικρά αθόρυβα γεωτρύπανα τα οποία είναι ιδανικά για όσους δεν θέλουν να προκαλέσουν ενόχληση με τις εργασίες.

Αφού γίνει η ανόρυξη της γεώτρησης προχωράμε στη χαλίκωσή της. Κατά τη χαλίκωση στη Θήβα απομακρύνεται κάθε στερεό υπόλειμμα από τους πόρους των πετρωμάτων για να μπορέσει το νερό να μπει μέσα στη γεώτρηση καθαρό. Η χαλίκωση και η δοκιμαστική άντληση μας επιτρέπουν να δούμε τη λειτουργία της γεώτρησης σε πραγματικές συνθήκες και μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε με ασφάλεια δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη λειτουργία της: την αντλία και τη σωλήνωση.

Ο τύπος του συστήματος άντλησης που θα επιλέξουμε παίζει πρωταρχικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της γεώτρησης στη Θήβα. Για να δούμε τον τύπο της αντλίας που θα εγκαταστήσουμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν τη χρήση της, το βάθος κ.α. όμως η τελική απόφαση γίνεται μετά τη δοκιμαστική άντληση. Πλέον είναι πολλοί αυτοί που επιλέγουν να εγκαταστήσουν εναλλάκτη γεωθερμίας στη γεώτρησή τους.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους σωλήνες που θα χρησιμοποιήσουμε για να στερεώσουμε τα τοιχώματα της γεώτρησης. Το υλικό κατασκευής, το πάχος και η διάμετρος θα καθοριστούν αφού δούμε τις παραμέτρους που θα μας αποκαλύψει η δοκιμαστική άντληση.

Η κάθε γεώτρηση είναι διαφορετική. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που είναι σταθεροί σε μια περιοχή όμως πάντα κάθε φορά κάτι αλλάζει. Με την εμπειρία και πείρα που διαθέτουμε μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές και κάθε φορά να πραγματοποιούμε επιτυχημένες γεωτρήσεις στη Θήβα σε πραγματικά μικρό κόστος.

Θήβα - Γεώτρηση νερού

Γεώτρηση στη Θήβα
Θήβα - Γεώτρηση νερού